Drzwi Nextrac

Zamykające się mechanicznie drzwi  można łatwo zamocować w rowku słupków taśmowych Beltrac Classic/Extend. Drzwi mogą być otwierane pod kątem 90° w dowolnym kierunku. Mogą być one  wykonane jako jedno- i dwuskrzydłowe. Maksymalna szerokość przejścia dla drzwi jednoskrzydłowych wynosi 1100mm, dla drzwi dwuskrzydłowych 2100mm.