Przegląd

Prowadzić, kierować, oddzielać

Coraz większe znaczenie w miejscach publicznych ma optymalizacja odbioru gości i dróg komunikacyjnych Pierwszy kontakt klienta z firmą jest istotny i ma decydujący wpływ na kształtowanie wizerunku firmy. Dlatego też temat ten powinien być realizowany z największym profesjonalizmem. Może to zostac zrealizowane przy pomocy wysokiej jakości sprzętu, a w szczególności dzięki optymalnemu systemu sterowania ruchem osobowym.

 

 

Rozwiązania elektroniczne Qtrac

 

Dzięki naszym rozwiązaniom elektronicznym możliwa jest digitalizacja i automatyzacja przepływu klientów. Mierzą one i rejestrują osoby i ich przepływ w celu wygenerowania wskaźników wydajności i poprawy procesu decyzyjnego. Albo w sposób elastyczny współpracują z klientem w celu automatyzacji procesów przepływu klientów i kolejkowania. Inne rozwiązania zwracają uwagę na bezpieczeństwo lub poprawiają zarządzanie jakością.