Monitoring i pomiary osobowe

Überwachung und Messung des Kundenflusses

Nasze rozwiązania w zakresie pomiaru osób składają się z wielu różnych aplikacji, które mierzą przepływ osobowy w czasie rzeczywistym i obliczają kluczowe wskaźniki, które są dostępne do informacji lub analizy w czasie rzeczywistym.

 

 

Pomiar kolejki

Elektroniczny pomiar przepływu pasażerów w kolejkach jest kluczem do optymalizacji procesów. W porównaniu z obserwacją losową  pomiar gwarantuje spójne i wiarygodne dane.

 

Czujniki wykrywają wejście i wyjście do/z kolejki oraz przepływ pasażerów w strefie kolejki

Metody statystyczne mogą być wykorzystane do określenia KPI kolejki w oparciu o zasadę "First In, First Out". Dzięki strategicznemu rozmieszczeniu czujników można zmniejszyć ich liczbę i związane z tym koszty.

>> więcej

Kontrola wykorzystania

Monitorowanie przepustowości obiektu polega na określeniu liczby osób w obszarze zamkniętym, np. w sklepach lub terminalach, poprzez proste przeliczanie ilości osób wchodzących i wychodzących. Znajomość współczynnika obłożenia pozwala na otrzymywanie powiadomień o przekroczeniu dozwolonego obłożenia pomieszczeń.

 

>> więcej

Service Flow Monitoring

System Service Flow Monitoring mierzy klientów bezpośrednio w stanowisku obsługi i w ten sposób generuje cenne dane dotyczące procesów serwisowych. Obejmują one czas obsługi i liczbę obsługiwanych klientów oraz stopień wykorzystania  punktów obsługi.

 

>> więcej