Innovative Pomiar kolejki

Pomiar przepływu klientów w kolejkach

Elektroniczny pomiar przepływu pasażerów w kolejkach jest kluczem do optymalizacji procesów. W porównaniu z obserwacją losową  pomiar gwarantuje spójne i wiarygodne dane.

 

Czujniki wykrywają wejście i wyjście do/z kolejki oraz przepływ pasażerów w strefie kolejki

Metody statystyczne mogą być wykorzystane do określenia KPI kolejki w oparciu o zasadę "First In, First Out". Dzięki strategicznemu rozmieszczeniu czujników można zmniejszyć ich liczbę i związane z tym koszty.

NASZE ROZWIĄZANIE

[Translate to Polskie:]

Via Guide Queue Monitoring powered by Qmetrix sind Lösungen zur Messung von Key Performance Indicators (KPI) von Warteschlangen in Echtzeit.

 

Je nach Situation und Anforderungen würden wir unseren deckenbasierten 3D-Sensor oder den drahtlosen Warteschlangensensor verwenden, der nahtlos in unsere Beltrac-Posten integriert ist. Zusätzlich ist es auch möglich, Daten von Dritten zu integrieren.

Alle gesammelten Daten sind in Echtzeit und historisch verfügbar, um eine eingehende Analyse zu ermöglichen.

Vermeiden Sie lange Wartezeiten, indem Sie die Personalplanung mit zuverlässigen Prognosen verbessern! Gleichen Sie die Passagiere zwischen mehreren Bereichen aus, um Wartezeiten in Echtzeit zu vermeiden! Messen Sie die Leistung Ihres Teams oder Ihrer Auftragnehmer!

ZASTOSOWANIE

LOTNISKA
* Odprawa Check-in
* Kontrola bezpieczeństwa
* Stanowiska imigracyjne
* Kolejka Taxi
* Max wypełnienie kolejki/ Limity

  •  

INNE BRANŻE
* Sprzedaż detaliczna
* Transport publiczny
* Usługi publiczne
* Opieka zdrowotna
* Parki tematyczne

  •  

NASZA TECHNOLOGIA

METODA
Naszym celem w pomiarze KPI w kolejce jest posiadanie prostego i efektywnego kosztowo rozwiązania dla klientów. W porównaniu z innymi produktami na rynku nie śledzimy pasażerów w kolejce, co wymaga dużej liczby czujników, aby monitorować całą kolejkę. Nasza metoda opiera się na zasadzie "Pierwszy wszedł, pierwszy wyszedł". Pozwala nam to umieszczenie punktów zliczających na odpowiednich pozycjach, takich jak wejścia, wyjścia i skrzyżowania, co znacznie zmniejsza liczbę czujników. W zależności od wymagań, możemy polegać na jednym lub dwóch różnych czujnikach lub na wykorzystaniu istniejących danych innych firm.

DANE ZEWNĘTRZNE
Ustalane są następujące dane: wskaźnik dostępu, wskaźnik serwisowy, długość kolejki, poziom wypełnienia i czas oczekiwania. Jeżeli pomiary wykonywane są w pobliżu poszczególnych stanowisk serwisowych (np. stanowisk  lub pasów kontroli bezpieczeństwa), można określić rozszerzone dane: wykorzystanie stanowisk serwisowych, czas trwania transakcji, "martwy czas"pomiędzy transakcjami i wielkości grup.

ANALIZA
Wszystkie dane mogą być analizowane za pomocą internetowej platformy Qmetrix Analytics z wieloma standardowymi raportami.

PRZECHOWYWANIE DANYCH
Nasze sprawdzone rozwiązanie Software as a Service gwarantuje dostępność i bezpieczeństwo Państwa danych, które są przechowywane w centrum komputerowym austriackiego banku. Alternatywnie, mogą być również hostowane lokalnie na serwerze klienta.

CZAS
Wszystkie dane są dostępne w czasie rzeczywistym. Umożliwia to wyświetlanie w czasie rzeczywistym informacji o czasie oczekiwania pasażerów lub powiadomienie o przekroczeniu czasu oczekiwania.


BEZPRZEWODOWY CZUJNIK KOLEJKI (WQI)
WQI jest czujnikiem podczerwieni zintegrowanym ze słupkiem Beltrac, który zlicza każdą przechodzącą osobę, wykrywa kierunek ruchu i mierzy prędkość. Dane są następnie przesyłane do kontrolera danych poprzez radiową transmisję danych. Wbudowane akumulatory mają czas pracy od sześciu do ośmiu miesięcy. Zastosowanie czujnika  WQI umożliwia szybkie uruchomienie systemu bez większego nakladu instalacyjnego, a niezależne badanie wykazało dokładność zliczenia na poziomie 96%.

CZUJNIK ZASIĘGU QMETRIX (QRS)
W porównaniu do systemów video ten czujnik laserowy 3D jest całkowicie niezależny od światła. Oznacza to, że nie ma na niego wpływu bezpośrednie światło słoneczne, cienie i odbicia. Czujnik jest dyskretny optycznie i wymaga jedynie połączenia PoE. Dokładność zliczenia jest powyżej niż 98%.

PORTAL ZLICZAJĄCY
Nasz portal liczący oferuje połączenie wysokiej jakości zliczenia i elastyczności. Czujnik jest umieszczony nad portalem za panelem z identyfikacją kolejki. Eliminuje to wysokie koszty instalacji. Opcjonalnie ekran może również wyświetlać dynamiczne treści, takie jak aktualny czas oczekiwania.

DANE ZEWNĘTRZNE
Oprócz naszych czujników, do  pomiarów mogą zostać włączone dane z systemów innych producentów. W ten sposób można zmniejszyć ilość czujników albo poprawić jakość danych. Możemy zintegrować dane z  następujących źródeł: czujniki innych producentów, czytniki kart pokładowych lub bramki elektroniczne. Warunkiem jest, aby dane te były dostępne w czasie rzeczywistym.