Sterowanie osób

Automatyzacja przepływu klientów

Nasze rozwiązania w zakresie zarządzania personelem aktywnie współdziałają z przepływem klientów, ulepszając go lub automatyzując. Przyczynia się to do poprawy wydajności i podniesienia jakości usług.

 

 

Kontrola kolejki

Zmiana trasy w obrębie kolejki lub podział osób w obrębie poszczególnych obszarów kolejki może być dokonywane automatycznie za pomocą rozwiązania sterowania kolejką Smart Gates. Standaryzuje to proces kolejkowania i w pełni automatyzuje zmianę bez konieczności ręcznej interwencji.

 

>> więcej

Sterowanie osób

System Flow Control automatyzuje kierunkowanie klientów za pomocą czujników i efektywnego algorytmu. Wskazuje  on klientom drogę z kolejki do pierwszego, dostępnego stanowiska, którego numer  jest wyświetlany na ekranach. Algorytm ten optymalizuje równomierne obciążenie każdego stanowiska serwisowego, a także może nadawać priorytety klientom w określonych kolejkach.

 

>> więcej

Dzięki ręcznemu systemowi przywoławczemu

Dzięki ręcznemu systemowi przywoławczemu, pracownik może poprosić klienta o przekazanie go do pierwszego, dostępnego stanowiska obsługi.

 

>> więcej

Wirtualna kolejka

System Virtual Queueing (wirtualna kolejka) pozwala uniknąć sytuacji, w której klienci muszą oczekiwać w kolejce. Rejestrują się oni albo na urządzeniu lokalnym, albo na swoim smartfonie dla określonego typu usługi. Kiedy nadchodzi ich kolej, są powiadamiani o tym fakcie na ekranach lub na smartfonie. Kolejka może być sortowana ręcznie lub automatycznie, w zależności od rodzaju usługi, lub można nadać priorytet konkretnym klientom.

 

>> więcej