Kontrola kolejki

WIR KONTROLLIEREN DIE WARTESCHLANGE - AUTOMATISIERT

MY KONTROLUJEMY KOLEJKĘ - AUTOMATYCZNIE

Automatyzacja procesu kolejkowania prowadzi do poprawy efektywności i jakości usług. Oba są możliwe do osiągnięcia dzięki naszemu rozwiązanie sterowania kolejką, które jest związane z naszą bramką Smart Gate.
Sa to drzwiczki obrotowe, które mogą automatycznie zmieniać układ kolejki.
Czujniki mierzą ilość pasażerów i uruchamiają Smart Gates w celu wybrania optymalnych przejść - dłuższych i krótszych w zależności od poziomu napełnienia kolejki. Oznacza to, że pasażerowie nie muszą chodzić dłużej niż jest to konieczne, a personel nie musi ręcznie otwieraći zamykać pasów w celu kontroli przepływu. Dodatkowo, zmiana układu kolejki jest zestandaryzowana pod względem pozycji i poziomu napełnienia.
Alternatywnie, Smart Gates może być również uruchamiany za pomocą pilota zdalnego sterowania, który pozwala na półautomatyczne sterowanie kolejką.
Oprócz zmiany layoutu kolejek, Smart Gates może być również wykorzystywany do bilansowania pasażerów pomiędzy podobszarami kolejki lub do kontroli dostępu do kolejki. Dzięki tym sprawdzonym rozwiązaniom proces kolejkowania staje się w pełni profesjonalny i zautomatyzowany i można go porównać do procesów logistycznych dotyczących bagażu rejestrowanego.

 

ZASTOSOWANIA

* Automatyczna kontrola kolejki
* Kontrola dostępu
* Nadawanie priorytetu pasażerom

ZASTOSOWANIE:

ZASTOSOWANIA

* Automatyczna kontrola kolejki
* Kontrola dostępu
* Nadawanie priorytetu pasażerom

 

AUTOMATYZACJA

Smart Gate to bramka obrotowa składająca się z jednego lub więcej paneli poliwęglanowych, które obracają się wokół słupka Beltrac. Pozycje bramki można dowolnie programować w obrębie koła 360°, dzięki czemu pasażerowie są prowadzeni we właściwym kierunku.
Bramka obraca się  z maksymalną prędkością 2 sekund  na 90° i  jest zasilana albo baterią akumulatorową, albo prądem stałym.
Umieszcza się ją  w kolejce, gdzie  tory przejścia są otwierane lub zamykane dla regulowania  długości kolejki. Czujniki w kolejce identyfikują przepływ pasażerów i obliczają najlepszą drogę przejścia  dla bieżącego przepływu, przy czym Smart Gates jest uruchamiany zdalnie automatycznie.
Do tego zastosowania można wykorzystać istniejące czujniki innych producentów lub czujniki z oferty Via Guide.
Opcjonalne środki wizualne, takie jak folie na bramce i podłodze, monitory lub sygnalizacja świetlna, poprawiają widoczność i skuteczność  bramek Smart Gates dla pasażerów.

W przypadku zastosowania rozwiązania półautomatycznego, zmiany w układzie mogą być wyzwalane zdalnie przez personel np za pomocą pilota.
W ramach systemu kontroli dostępu, Smart Gate może być sterowana przez dowolny czytnik lub inny system kontroli dostępu.

HARDWARE

SMART GATE

SMART GATE

INTEGRACJA LINII  BELTRAC
Smart Gate w pełni integruje się z innymi produktami z linii Beltrac firmy Via Guide. Przekładnia dla Smart Gate jest wbudowana w słupek Beltrac, który jest mocowany za pomocą magnetycznej podstawy  do metalowej płyty, a następnie do podłogi, gwarantując tym samym solidność.
Podobnie jak dla zwykłego słupka taśmowego do bramki Smart Gate może być zaczepiona taśma.

Przekładnia
Przekładnia obraca skrzydła w obu kierunkach do dowolnej wstępnie przygotowanej pozycji i nie ma żadnego fizycznego zatrzymania. Posiada zabezpieczenie przed przeciążeniem i zintegrowaną kontrolę pozycji. Prędkość obrotu  do 90 stopni wynosi tylko 2 sekundy, a światła i dźwięk mogą być używane do ostrzegania pasażerów, gdy bramka zmienia pozycję.

SKRZYDŁA BRAMKI (WYPEŁNIENIE)
Sa one wykonane są ze szkła akrylowego. Konstrukcja może być całkowicie dostosowana do wzornictwa korporacyjnego lub posiadać dodatkowe oznaczenia (strzałki lub znaki informacyjne).

ZASILANIE
Smart Gate jest zasilany albo za pomocą naszego wewnętrznego akumulatora (+3,6 V / 160 Wh), albo za pomocą stałego zasilania. Typowy czas pracy akumulatora to ok. 3600 cykli obrotowych.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE
Średnica słupka: 70 mm
Szerokość skrzydła: maks. 1.500 mm
Wysokość: min. 1,014 mm
Czas obrotu: 2 sekundy na 90°
Materiał wypełnienia poliwęglan

TRIGGER
Zmiana położenia skrzydeł jest wyzwalana za pomocą pilota, czujników lub systemu kontroli dostępu. Bramka Smart Gate może być wyposażona w wewnętrzny czujnik wykrywania osób w celu poprawy bezpieczeństwa.

ROZWIĄZANIA ZINTEGROWANE
W połączeniu z innymi rozwiązaniami Passenger Flow firmy Via Guide, takimi jak słupki magnetyczne Beltrac, panele Nextrac  oraz system informacyjny, możliwe jest stworzenie bezobsługowego, wysoce wydajnego obszaru oczekiwania w kolejce.

PRZYKŁADOWA ADAPTACJA UKŁADU KOLEJKI

PRZYKŁADOWA ADAPTACJA UKŁADU KOLEJKI
Smart Gates są umieszczane w obrębie kolejki w punktach decyzyjnych, w których normalnie pasy są otwierane lub zamykane w celu zmiany kierunku przepływu pasażerów. Smart Gate jest zaprogramowany dla wymaganych pozycji: długa vs krótka lub otwarta vs zamknięta.
W zależności od wymaganego procesu i dostępnego sprzętu, Smart Gates jest uruchamiana za pomocą pilota lub poprzez systemy wykrywania osób.

PRZYKŁAD BILANSOWANIA KOLEJKI
Dzięki temu usprawnionemu procesowi decyzyjnemu można również przesunąć  pasażerów z jednej części kolejki do drugiej za pomocą  bramki Smart Gates. Dzięki temu można wyrównywać ilość pasażerów w kolejkach.
W celu optymalizacji kolejek może być konieczne uzyskanie dodatkowych informacji z punktów serwisowych.

 

Manual request

 
Fields with a * are required.
Call us directly>> +49 (0) 2932 477-177