Systemy bezpieczeństwa

Überwachung von sicherheitsrelevanten Situationen

Monitorowanie bezpieczeństwa przez personel jest zazwyczaj bardzo nieskuteczne. Dlatego też nasze elektroniczne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa są oszczędnym, bezpiecznym sposobem na automatyzację procesów bezpieczeństwa.

 

 

Kontrola dostępu

Access Contol kontroluje dostęp do obszarów chronionych. Czytniki kart identyfikacyjnych lub piloty zdalnego sterowania uruchamiają nasze bramki Smart Gates, aby otworzyć je w celu uzyskania dostępu, a następnie ponownie zamknąć. Opcjonalny czujnik monitoruje prawidłowy dostęp.

 

>> więcej

Kontrola przejścia w niedozwolonym kierunku

W systemach jednokierunkowych, czujniki naszego rozwiązania do wykrywania fałszywych torów ruchu mogą monitorować obszar i uruchamiać alarm w przypadku osób idących w złym kierunku.

 

>> więcej

Screening Randomiser

Kontrola bezpieczeństwa personelu lotniska podlega specjalnym przepisom. Określona liczba osób musi być skontrolowana pod kątem obecności metali, reszta pod kątem materiałów wybuchowych. Nasz Screening Randomiser gwarantuje za pomocą specjalnego algorytmu, że wymagany kontyngent jest spełniony System wyświetla personelowi wybrany ekran i uruchamia alarm, jeśli dana osoba przejdzie na niewłaściwy kontrolę.

 

>> więcej