Kontrola dostępu

NASZE ROZWIĄZANIE

To kontroluje dostęp do obszarów chronionych. Urządzenie wyzwala otwarcie naszej bramki aby pozwolić  na wejście  osobom do obszaru, który zamyka się ponownie po ich wejściu.

 

Obszar zastrzeżony może być oddzielony szlabanami Nextrac, dzięki czemu kontrola dostępu jest doskonale zintegrowana z tym obszarem.

Bramka Smart Gate może być uruchamiana za pomocą pilotów, czytników RFID lub czytników innych producentów.

ZASTOSOWANIA

Porty lotnicze

  • Dostęp do kolejki dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej
  • Obsługa i dostęp personelu do kolejek
  • Wyjścia z obszaru przylotów
  • Wejścia do salonów

Inne branże

  • Wejście do budynku biurowego
  • Wejścia do fabryk

 

FUNKCJONALNOŚĆ

Jedna lub więcej bramek Smart Gates zamyka obszar o ograniczonym dostępie. W zależności od aplikacji, Smart Gate może mieć jedno, dwa lub cztery skrzydła. Nawet dwie przeciwległe skrzydła bramek Smart Gates mogą zostać jednocześnie otwarte, tworząc szeroki dostęp.
Aby zapewnić 100% działanie bramki  konieczne jest stałe (prądowe) zasilanie bramek Smart Gates.

 

Aby otworzyć bramkę SMART GATE , musi ona otrzymać odpowiedni sygnał .
W zależności od aplikacji, możliwe są następujące opcje:

- Pilot zdalnego sterowania: do łatwego otwierania Smart Gate.
- RFID: przy użyciu naszych kart RFID lub chipy, które umożliwiają dostęp dla kilku osób
- Czytniki kart systemow zewnętrznych: umożliwia to korzystanie z kart identyfikacyjnych lotniska, dzięki czemu tylko niektóre karty identyfikacyjne (np. dla usług dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej) mogą mieć dostęp do chronionego obszaru.

Smart Gate zamyka się samoczynnie  ponownie po uzyskaniu dostępu do obszaru. Ponadto czujniki mogą monitorować prawidłowy dostęp i w razie potrzeby uruchamiać alarm wizualny i akustyczny. Dostarczony mobilny modem radiowy gwarantuje zdalny dostęp w celu konserwacji systemu.

HARDWARE

CZYTNIK RFID
Smart Gate może być otwierana za pomocą chipów lub kart RFID. Czytnik RFID jest zintegrowany w słupku Beltrac. Gdy dostęp jest dozwolony, czytnik RFID umozliwia otwarcie  bramki SMART GATE, która zamyka się automatycznie po kilku sekundach. Alternatywnie, można użyć czytnika kart dostarczonego przez klienta.

ZDALNA KONTROLA
Jeden lub więcej pilotów otwiera Smart Gate po naciśnięciu przycisku otwarcia. Następnie Smart Gate zamyka się automatycznie lub przez ponowne naciśnięcie przycisku.

SMART GATE
Smart Gate to drzwi obrotowe zintegrowane ze słupkiem Beltrac. W zależności od sytuacji, maksymalnie cztery skrzydła zamykają obszar  dostępu Po udzieleniu dostępu, drzwi obrotowe otwierają się z prędkością dwóch sekund do 90°C, a następnie zamykają się ponownie. W przypadku prób nieautoryzowanego dostępu uruchamiany jest alarm akustyczny.