NASZE ROZWIĄZANIE

Przejście z obszarów strzeżonych do publicznych musi być z reguły monitorowane. Dzieje się tak, ponieważ drzwi są zwykle otwarte, aby zapewnić szybkie przejście.

 

Wadą może być to, że istnieje mozliwość nielegalnego dostępu do tych ograniczonych obszarów. Z tego powodu personel jest często wykorzystywany do monitorowania tych wyjść przez całą dobę. Generuje to dodatkowe, bardzo wysokie  koszty. Detekcja wadliwej drogi to system oparty na czujnikach, który monitoruje wyjście pod kątem osób idących w niedozwolonym kierunku. W przypadku jego wystąpienia czujnik uruchamia cichy, akustyczny lub optyczny alarm. Za jego pomocą można również uruchamiać drzwi automatyczne.

FUNKCJONALNOŚĆ

Na suficie korytarza lub na drzwiach, które mają  być monitorowane, zamontowany jest jeden lub więcej czujników Qmetrix Ranging Sensor (QRS).

 

Czujnik identyfikuje osoby i kierunek ich przemieszczania się. Gdy przekroczona zostanie wirtualna linia progowa, uruchamia się lokalna jednostka alarmowa, która generuje alarm wizualny i /lub dźwiękowy, lub wyzwala zewnętrzny alarm - lokalny lub zdalny (np. w centrum operacyjnym terminalu).

 

HARDWARE

SMART GATE
Smart Gate są drzwiczkami obrotowymi, zintegrowanymi ze słupkiem Beltrac. Otwierają się automatycznie, gdy osoba do nich podejdzie, a następnie zamykają się automatycznie. Prędkość otwierania i zamykania wynosi dwie sekundy na 90°. W przypadku prób nieautoryzowanego dostępu uruchamiany jest alarm akustyczny.

CZUJNIK ZASIĘGU QMETRIX (QRS)
W porównaniu do systemów video ten czujnik laserowy 3D jest całkowicie niezależny od światła. Oznacza to, że nie ma na niego wpływu bezpośrednie światło słoneczne, cienie i odbicia. Czujnik jest sharmonizowany optycznie i wymaga jedynie połączenia PoE.
Dokładność wykrywania przekracza 98%.

JEDNOSTKA STERUJĄCA (CONTROL UNIT)
Lokalna jednostka sterująca uruchamia urządzenie alarmowe lub zewnętrzny alarm na podstawie sygnałów z czujnika.

JEDNOSTKA  ALARMOWA
Po wyzwoleniu sygnału przez centralę alarmową, urządzenie emituje alarm akustyczny o maksymalnej wartości 120 dB.