NASZE ROZWIĄZANIE

Via Guide Screening Randomizer to rozwiązanie, które znacznie usprawnia procesy bezpieczeństwa Twoich pracowników.

Randomizer decyduje w czasie rzeczywistym, czy dana osoba jest poddawana kontroli z użyciem detektora materiałów wybuchowych czy wykrywacza metali. Decyzje te są niemożliwe do przewidzenia, tak więc wysoki procent jest gwarantowany nawet w perspektywie długoterminowej, a niektóre z procedur podlegają również przepisom narzuconym przez władze. Wszystkie dane są gromadzone i zawsze dostępne do analiz i badań rynkowych.

Screening Randomizer jest całkowicie niezależnym rozwiązaniem, obejmującym czujniki, sygnalizację świetlną, dźwiękowe i wizualne alarmy oraz bariery. Produkt ten może generować zwrot z inwestycji w ciągu zaledwie 6 do 12 miesięcy, zapewniając zgodność z przepisami.

 

ZASTOSOWANIE

Porty lotnicze

 

  • Kontrola bagażu podręcznego
  • Kontrola personelu, dostawców i członków załogi Inne sektory

NASZA TECHNOLOGIA

Kontrole bezpieczeństwa personelu, dostawców i członków załogi podlegają specjalnym procedurom. Określony procent wszystkich osób musi być sprawdzany za pomocą detektora  metali, podczas gdy pozostałe osoby są sprawdzane pod kątem posiadania materiałów wybuchowych.

PROCEDURA
Nasz algorytm losowo określa, czy dana osoba musi udać się do detektora metalu, czy do testu na obecność materiałów wybuchowych.
System sygnalizacji świetlnej wskazuje, w którą stronę ma iść dana osoba. Czujniki ustalają, czy dana osoba idzie we właściwym kierunku i w razie potrzeby podają alarm wizualny i akustyczny.

LOSOWY GENERATOR
Algorytm jest nieprzewidywalny, nie można nim manipulować ani zmieniać jego ustawień .Rejestruje on w sposób ciagły ustawienia i udostepnia  je do analiz.. Urządzenie Screening Randomiser jest zatwierdzone do tego celu przez niemiecki Federalny Urząd Lotnictwa.